Hou Fei Yang, piano

2002 Yale Gordon Competition Winner.